Møder

Alle møder indeholder et aktuelt fagligt oplæg, der danner udgangspunkt for udveksling og diskussion af deltagernes erfaringer med produkter og problemstillinger. Emnerne bliver aftalt fra gang til gang, så vi opnår størst mulig aktualitet og relevans i emnerne.

Nogle af de emner vi har behandlet er:
 • Link ml. Power BI rapporter med parametre
 • Power BI Datamart
 • Feedback / brug af rapporter & Log Analytics
 • PowerPivot
 • Budgettering og writeback i Excel 2010
 • Publisering af Excel ark via Excel Services
 • PowerPivot 2.0
 • Excel og Data Mining
 • Vis os din Excel Add-In
 • Den nye Excel 15
 • Self-Service-BI med Office 2013 og Office 365
 • Mobile BI
 • Office 365
 • Vis os dine Analyser/Dashboards
 • BI med SharePoint 2013
 • Power Query
 • Power View og Power Map
 • Reporting Services – Tips og Tricks
 • Master Data og Data Kvalitet
 • Power BI v2
 • DataZen
 • R i SQL Server
 • Excel 2016
 • Reporting Services 2016
 • Hybrid Power BI – Power BI på dine egne data
 • Azure SQL Data Warehouse
 • Vis os din rapportering
 • Power BI, Power Apps og Microsoft Flow
 • Power BI Governance og Sikkerhed
 • Visualisering
 • Power BI Embedded
 • Vis os dine rapporter
 • Dokumentering og debugging af forretningslogik i Power BI
 • Common Data Model og Dataflows
 • Vis os din Power BI rapporter
 • Power BI og Excel integration
Mødedatoer
Vi mødes 4 gange om året, og hvert møde er af en halv dags varighed. Kommende mødedatoer og emner bliver offentliggjort på denne hjemmeside.
%d bloggers like this: